Er komt (eindelijk) een einde aan de discussie of volledig elektrische auto’s nu wel of niet schoner zijn. Volgens onafhankelijk internationaal onderzoek is het nu echt duidelijk, een elektrische auto leidt simpelweg tot een lagere CO2-uitstoot in vergelijking tot een brandstof auto. Ja, zelfs ook als de productie (inclusief grondstofwinning) van de accu’s wordt meegerekend.

MILIEU VRIENDELIJK ALTERNATIEF

Nu de lucht flink schoner is geworden door alle coronamaatregelen, wordt het nog duidelijker welke bijdrage uitstootvrij vervoer levert aan het tegengaan van klimaatverandering. RouwTesla ziet gelukkig meer mensen een bewuste keuze maken voor een milieu vriendelijk alternatief ten opzichte van de bezine slurpende rouwauto’s. Want waarom zou je niet een kleine bijdrage leveren voor onze toekomstige generaties?

VOOR DE PESSIMISTEN REALISTEN

Terug naar de discussie. Onze chauffeurs worden vaak door ze aangesproken, de “realisten”. Negen van de tien keer wijzen ze op de vervuilende wijze waarop accu’s worden geproduceerd, worden oude onderzoeken aangehaald en vragen ze tot slot waar wij onze stroom betrekken. Zelfs in het slechtste scenario waarbij de accu in China zou zijn geproduceerd en er geladen wordt in Polen, een land waar het leeuwendeel van de stroom nog wordt opgewerkt in kolencentrales, valt de CO2 uitstoot van volledig elektrische auto’s 29% lager uit dan die van een diesel of benzine auto. Maar goed realisten zijn dan ook vaak pessimisten die nog niet weten dat ze pessimist zijn hoorde ik een van onze inspirators laatst zeggen.

Slechtste scenario EV vs brandstof auto

VOOR DE OPTIMISTEN

Voor de positivo’s onder u het zonnigste plaatje. Dat is Zweden, een land waar het aandeel groene stroom het grootste is. Hier zien de onderzoekers zelfs een percentage van 79 procent lagere uitstoot. De batterij technologie gaat ook snel. In 2 jaar tijd zijn de batterijen voor elektrische auto’s op vele fronten 2-3 keer beter geworden. En dan te bedenken dat er volgens veel experts nog volop mogelijkheden zijn om de CO2 uitstoot in de productieprocessen nog verder terug te dringen. RouwTesla gaat er dan ook vanuit dat onze Model X accu straks na recycling nog gebruikt kan worden voor andere doeleinden.

EV vs brandstof - best case scenario - RouwTesla

TURBULENTE TIJDEN vs MOOIE TOEKOMST

RouwTesla heeft de sprong in het diepe gewaagd vanuit de overtuiging dat de aankomende transformatie onafwendbaar is. Investeren in 100% elektrisch rouwvervoer in de huidige turbulente tijden is voor een kleine speler die een plekje in de uitvaartbranche probeert te bemachtigen niet eenvoudig, maar volgens ons wacht er een mooie toekomst. Een toekomst waarbij we uitvaartbegeleiders kunnen assisteren, iets kunnen betekenen voor mensen die hun dierbare moeten missen en zo tegelijkertijd een kleine bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de uitvaartbranche.