Privacy statement

RouwTesla verwerkt persoonsgegevens. Graag informeren wij u hier duidelijk en transparant over. In dit privacy statement beantwoorden wij de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij geven wij voorbeelden om deze uitleg zo duidelijk mogelijk te laten zijn. Heeft u vragen over dit privacy statement? Neem dan contact met ons op via kantoor@rouwtesla.nl

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, rekeningnummer of het e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of een overschrijving. Het gaat om alle gegevens die we in verband met u kunnen brengen.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.
 • Relaties:
 1. alle natuurlijke personen en organisaties die betaalde en onbetaalde diensten van ons afnemen of in het verleden hebben afgenomen.
 2. alle natuurlijke personen en organisaties die via één van de contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager) contact hebben gehad en daarbij gegevens hebben gedeeld met ons.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wanneer u een offerte aanvraagt, of dienst afneemt, u aanmeldt voor een e-mailnieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten (website, apps, nieuwsbrieven), contact opneemt met ons of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Hieronder de gegevens die wij verwerken:

 1. Gegevens die door u zijn verstrekt om de dienst die is afgenomen te kunnen leveren; zoals bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer.
 2. Gegevens die door u zijn verstrekt bij het aanmaken en/of onderhouden van een digitaal gebruikersprofiel en/of aanvragen van het offerte en nieuwsbrief; zoals achternaam, bedrijf, functie, adres, postcode plaats. U kunt deze gegevens zelf beheren binnen uw account of als u geen account heeft mailen met kantoor@rouwtesla.nl
 3. Afgeleide gegevens; wij verkrijgen gegevens wanneer u onze digitale diensten gebruikt zoals site en nieuwbrieven. Er is een implementatie van Google Analytics, deze wordt niet geanonimiseerd verwerkt. Dat betekent dat o.a. gebruik gemaakt kan worden van demografische gegevens, zoals de leeftijdsverdeling van de bezoekers. De laatste verwerkersovereenkomst met Google is geaccepteerd (26 maart). Het laatste octet van de IP adressen is niet geanonimiseerd (Anonymize IP). Het apparaat waar u onze sites mee bezoekt, de door u bezochte pagina’s in ons netwerk, de gelezen artikelen, locatie van lezen, clicks op tekstlinks en advertenties, gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip, gelezen onderwerpen en kliks. Deze gegevens worden uitsluitend met voorafgaande toestemming verzameld. Deze toestemming wordt gevraagd op het moment dat u (een van) onze site (s) bezoekt. (zie hiervoor ook het “Cookiebeleid”)
 4. Gegevens die voortvloeien uit uw contactgeschiedenis (het incidentele contact dat u heeft gehad met een van onze contactkanalen (e-mail, briefpost, website, account- manager, beurzen etc.); zoals aantekeningen van gesprekken, klantvragen, klachten en deelname aan onderzoek. Dit contact kan zowel door uzelf geïnitieerd worden als door ons.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Voor het uit kunnen voeren van onze diensten. Wij hebben bijvoorbeeld persoonsgegevens nodig om u een op maat gemaakte offerte te leveren, of om een factuur te kunnen versturen. Daarnaast kunt u ons via verschillende kanalen bereiken, zoals onder andere telefoon, post, e-mail, Twitter, Instagram, LinkedIn en Facebook. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.
 2. Om wettelijke verplichtingen na te komen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te kunnen voldoen.
 3. Om marketingactiviteiten uit te voeren. We houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website die op maat zijn gemaakt. Daarnaast verkopen wij beschikbare advertentieruimte aan adverteerders. Van deze adverteerders worden ook gepersonaliseerde advertenties vertoond op onze sites.

Hoe zorgen we ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de verwerking van persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt en zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens? 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder voorafgaande ondubbelzinnige toestemming van u, tenzij dit vanuit de wet moet. Derde partijen kunnen voor ons verwerkingen doen op basis van een verwerkersovereenkomst. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere dan de hiervoor genoemde derde (commerciële) partijen die de persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als wij gebruik maken van Google Analytics en sociale netwerken is het mogelijk dat uw persoonsgegevens wel buiten de EER komen.